Start schooljaar 2008-2009 wordt nu al volop voorbereid

Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
10 juni 2008

Extra lestijden voor instapklasjes van kleuterscholen worden verhoogd

Vandaag verzamelen een 350-tal directeurs van het basisonderwijs in Vlaams Brabant om de laatste nieuwigheden voor volgend schooljaar te vernemen. Op 1 september 2008 trekt een hele trein nieuwe maatregelen zich op gang. Blikvanger is de verfijning van het systeem van de zogenaamde instapklasjes voor de jongste kleuters. Elke extra kleuter in een instapklasje zal voortaan ook effectief één extra lestijd opleveren. Als er voor deze extra uren geen kleuterjuf gevonden wordt, wil minister van Onderwijs Vandenbroucke het ook mogelijk maken kinderverzorgsters aan te werven. Net zoals dit schooljaar, trekt de minister voor het actieplan kleuterparticipatie de volgende jaren telkens 20 miljoen euro extra uit.

“Het overgrote deel van de scholen is tevreden over het systeem van instapklasjes dat we dit schooljaar introduceerden. Het systeem werkt sneller, vaker en voordeliger. Om de jongste kleuters nog een vlottere start in de kleuterschool te geven, investeer ik de volgende jaren verder in kleuterparticipatie. Zo willen we extra lestijden per instappend kleutertje met een kwart verhogen. Want een goede start is essentieel om elk kind met gelijke kansen de onderwijsladder te laten opklimmen.” vindt minister Vandenbroucke.
De Ronde van Vlaanderen is intussen een traditie geworden voor schooldirecties. Elk jaar in juni trekt de administratie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming naar de vijf provincies om de nieuwe maatregelen voor volgend schooljaar toe te lichten. Dit jaar zijn er rondes voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de basiseducatie. Voor het deeltijds kunstonderwijs is er één informatiesessie voor alle directeurs samen.

Kleuterparticipatie

Vandaag, bij de start van de ronde voor het basisonderwijs, ging veel aandacht naar de nieuwe maatregelen voor de instapklasjes in het kleuteronderwijs. Na grondige evaluatie blijken de meeste scholen tevreden over de nieuwe berekening van de instaplestijden dit schooljaar. Toch vinden scholen in de praktijk niet altijd een kleuterjuf die kan inspringen voor de enkele bijkomende uurtjes. Minister Vandenbroucke wil het systeem daarom niet alleen versoepelen (door de coëfficiënt van 0,8 naar 1 op te trekken, d.w.z. een verhoging met 25%), maar hij wil het ook mogelijk maken dat een kinderverzorgster deze bijkomende uren voor haar rekening neemt als men geen kleuteronderwijzer(es) vindt. Deze en andere pistes worden momenteel verder onderzocht met de betrokken onderwijspartners. Ze komen ook aan bod bij het overleg dat de minister morgen met een veertigtal kleuterjuffen heeft over het Jaar van de Kleuter.

Het Jaar van de Kleuter bracht alvast volgende resultaten met zich mee:

  • de versoepeling van de instapklasjes: ruim 1400 scholen konden 4000 keer extra lestijden voor instapklasjes aanvragen. Met het oude systeem konden maar 700 scholen 800 keer extra lestijden aanvragen. Het totale aantal extra lestijden bedroeg 19.000 (t.o.v. 13.000 vorig jaar); omdat ze vroeger op het jaar ter beschikking kwamen komt dit neer op een verdubbeling van de extra omkadering, uitgedrukt in FTE
     
  • bijna 150 extra leerkrachten zijn aan de slag in 400 scholen met veel kleuters uit sociaal-zwakkere milieus
     
  • ca. 70 voltijdse zorgplussers helpen scholengemeenschappen om een beleid rond kleuterparticipatie te ontwikkelen
     
  • 25 begeleiders geven kleuterjuffen tips en helpen hen om actiever en gerichter taal te stimuleren bij kleuters.

Nieuwe financiering

De nieuwe financiering van de scholen is een tweede groot item op de Ronde van Vlaanderen. Vanaf schooljaar 2008-2009 maakt het niet meer uit tot welk net een school behoort om werkingsmiddelen van de overheid te krijgen. Vanaf dan bepaalt o.a. het profiel van de schoolbevolking hoeveel geld de school van de overheid krijgt. Scholen die meer problemen moeten overwinnen om hun leerlingen naar succes te begeleiden, krijgen meer centen. Vier kenmerken spelen een rol: het opleidingsniveau van de moeder, de taal die thuis gesproken wordt, het ontvangen van een schooltoelage en de gemiddelde schoolachterstand in de wijk waar de leerling woont. Vorige week kregen de schooldirecteurs per brief al een eerste schatting van de werkingsmiddelen van hun school. Zo kunnen ze op voorhand inschatten welke impact deze hervorming op hun school heeft. Minister Vandenbroucke trekt daarvoor 85 miljoen euro extra uit in het basisonderwijs.

Maximumfactuur

Ook de invoering van de maximumfactuur kwam uitgebreid aan bod. Hiermee beperkt minister Vandenbroucke de schoolkosten voor de ouders. Vanaf 1 september mag de factuur voor uitstapjes van één dag (toneel, sportdag, museum, …) in totaal niet meer dan 20 euro zijn in het kleuteronderwijs en 60 euro in het lager onderwijs. Voor meerdaagse uitstappen betalen ouders niet meer dan 360 euro over de zes leerjaren heen. Wat de scholen minder mogen doorrekenen aan de ouders, krijgen ze meer van de overheid. Enkel scholen die onredelijk hoge bijdragen aan de ouders vroegen, zullen de kost van hun aanbod moeten herbekijken.

Schooltoelage

Voor gezinnen met een bescheiden inkomen -een kwart van de gezinnen- zorgt de combinatie van de dubbele maximumfactuur met de schooltoelage ervoor dat de volledige kosteloosheid een feit is. In het kleuteronderwijs stijgt de toelage zelfs uit boven de maximumfactuur (80 euro). In het lager onderwijs zal men kunnen rekenen op een toelage van gemiddeld 116 euro. Dit bedrag dekt de scherpe en minder scherpe maximumfactuur bijna volledig.

Al deze maatregelen passen in de tienkamp voor gelijke kansen die minister Vandenbroucke met het onderwijs aangaat. De tienkamp moet ervoor zorgen dat elke kind en elke jongere gelijke kansen op uitstekend onderwijs krijgt op elke sport van de onderwijsladder. Lees hierover meer op www.vandenbroucke.com

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/0610-voorbereiding-schooljaar.htm

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s