Forse extra verhoging schooltoelage 282000 kleuters en leerlingen

Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
30 mei 2008

Op voorstel van Frank Vandenbroucke zal de Vlaamse regering het systeem voor kleuter- en leerplichtonderwijs nog sterker verbeteren dan al was voorzien. Het bedrag per kleuter wordt opgetrokken van 45 naar 80 euro. Voor een kind in het lager onderwijs stijgt de gemiddelde toelage van 77 naar 116 euro. De gemiddelde toelage voor een leerling voltijds secundair gaat van 240 naar 377 euro, in deeltijds secundair gaat ze dan van 149 naar 234 euro. Bovendien worden ook de bedragen voor studenten hoger onderwijs wat verbeterd: het gemiddelde bedrag stijgt van 1530 naar 1571 euro. Studenten die naar het buitenland trekken met Erasmus worden ook beter ondersteund: het maandelijkse beursbedrag gaat met 100 euro omhoog. Alle verhogingen gaan in volgend schooljaar.

De kansen van een kind in het onderwijs mogen niet afhangen van het gezinsbudget. Minister Vandenbroucke voert daarom een strikt beleid rond kostenbeheersing in het basisonderwijs: noodzakelijk materiaal moet sinds dit schooljaar kosteloos zijn, voor onder meer uitstappen komen er vanaf volgend schooljaar maximumfacturen. Daarnaast was al beslist dat het systeem van de schooltoelagen fors verbetert: dit schooljaar zijn de toelagen in secundair onderwijs gestegen en komt 25% van de leerlingen in aanmerking in plaats van 17%. Volgend schooljaar wordt het systeem bovendien uitgebreid naar kleuter- en lager onderwijs en naar het deeltijds secundair onderwijs. Het totaal aantal gegadigden in het kleuter- en leerplichtonderwijs voor een schooltoelage stijgt zo van 72.000 vorig schooljaar naar 282.000 volgend schooljaar (zie tabel 1). Voor deze uitbreiding was al 26,9 miljoen voorzien.

In totaal komen er 313.000 personen in aanmerking voor een school- of studietoelage. Door de uitbreiding komt in elk onderwijsniveau het minst gegoede kwart van de gezinnen in aanmerking. De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met het hoger onderwijs maakt het bovendien mogelijk om een uniek “gezinsdossier” in de te voeren. Zo wordt een einde gemaakt aan de jaarlijkse papierslag bij ouders en administratie. Voortaan moeten ouders maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en moeten ze ook maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen. Bovendien wéten ouders van bij het eerste kleuterklasje dat hun kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs. Op voorwaarde, weliswaar, dat hun kind voldoende aanwezig is op school, want de schooltoelage wordt gekoppeld aan voldoende aanwezigheid in kleuter- en leerplichtonderwijs.

Minister Vandenbroucke voert nu een extra verhoging door. “Dit is nodig ter ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben. Met het gezinsdossier voor school- en studietoelagen bestrijden we het risico op bestaansonzekerheid..De financiering van het hele onderwijs in het teken stellen van gelijke kansen is bovendien de eerste proef in mijn tienkamp. Hoe beter we scoren op deze proef, hoe groter de kans dat we, samen met de ouders en de leerlingen, slagen voor de negen andere proeven.”

De concrete beslissingen zijn toegelicht in tabel 2 en 3. Behalve een forse verbetering van alle toelagen in kleuter-, lager en secundair onderwijs, is ook een opslag voor studenten hoger onderwijs voorzien. De aanpassingen stemmen overeen met een extra injectie van 23,6 miljoen euro op kruissnelheid, dus vanaf 2009. Dat betekent dat het budget op drie jaar tijd vermeerdert van 71,6 miljoen in 2006 naar 122,1 miljoen in 2009. Dit is vooral te danken aan de forse stijging van het budget voor leerplichtonderwijs: dat vervijfvoudigt in drie jaar van 11,9 naar 60,8 miljoen euro.

Naast de verbetering van school- en studietoelagen trekt Vandenbroucke het budget voor Erasmusbeurzen op met 1,35 miljoen euro. Op basis van het huidige aantal Erasmusstudenten betekent dit dat elke student die volgend academiejaar vertrekt 100 euro per maand extra zou ontvangen.

Minister Vandenbroucke onderzoekt bovendien de invoering van studietoelagen in het tweedekansonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. “Ons toelagesysteem vertoont een leemte voor dit onderwijsniveau. En dat terwijl dit niveau juist cruciaal is om nieuwe doelgroepen aan te spreken, die het vaak minder breed hebben. Ik ga dus na onder welke vorm we hier ondersteuning kunnen invoeren en hoeveel middelen daarvoor nodig zijn.”

 

Tabel 1: overzicht uitbreiding aantal school- en studietoelagen
Onderwijsniveau Aantal toelagen
oud
Aantal toelagen
2007-2008
Aantal toelagen
2008-2009
Kleuteronderwijs 0 0 59000
Lager onderwijs 0 0 105000
Voltijds secundair 72000 115000 115000
Deeltijds secundair 0 0 3300
Hoger onderwijs 39000 39000 39000
Totaal 111000 146000 313300

 

Tabel 2: overzicht verhoging school- en studietoelagen (gemiddeld bedrag in euro)
Onderwijsniveau oud eerder beslist nieuw
Kleuteronderwijs 0 45 80
Lager onderwijs 0 77 116
Voltijds secundair 166 240 377
Deeltijds secundair 0 149 234
Hoger onderwijs 1530 1530 1571

 

Tabel 3: overzicht verhoging school- en studietoelagen (budget in miljoen euro)
Onderwijsniveau oud eerder beslist nieuw
Kleuteronderwijs 0 2,8 4,8
Lager onderwijs 0 8 12
Voltijds secundair 11,9 27,5 43,2
Deeltijds secundair 0 0,5 0,8
Hoger onderwijs 59,7 59,7 61,3
Totaal 71,6 98,5 122,1

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/0530-schooltoelage.htm

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s